Privacy

ICE respecteert uw privacy en neemt deze te allen tijde in acht.

Wij garanderen u dat alle eventueel door u aangeleverde persoonsgegevens uitsluitend gebruikt worden voor het onderhouden van onze relatie met u.

bulbfields

ICE zal deze informatie nimmer verstrekken aan derden.
Ons beleid is erop gericht zo weinig mogelijk persoonlijke informatie van u te vragen.

Derhalve is er op deze website voor gekozen om alleen de mogelijkheid tot het aanvragen van een offerte aan te bieden.